Băng tải nỉ quấn trục rullor | Băng tải nỉ cuốn trục | Nỉ quấn trục con lăn

- Băng tải nỉ quấn trục rullor

- Băng tải nỉ cuốn trục 

- Vải Sợi Nỉ bọc trục và con lăn

Giá:: Liên hệ