Băng tải vải sợi Cotton, Băng tải sợi vải chịu dầu chịu nhiệt