DAY DAI MAU XANH + DUC LO SAN: W380mm x L2260mm, DUC LO PHI10mm: NGANG: 3 HANG LO x TAM LO 20mm CO GIA CONG GAN GO SAN MAT DUOI

- Dây đai mầu xanh + đục lỗ sẵn

- Kich thước  W380mm x L2260mm,

- Có lỗ phi 10mm: ngang 3 hàng lỗ x tâm lỗ 20mm 

- Có gia công dán Gờ sẵn mặt dưới

- Làm theo kích thước, đục lỗ theo yêu cầu khách hàng

Giá:: Liên hệ
chat zalo goi lai