Dây curoa răng PU TT5 Đúc Liền Màu Xanh - Trắng - Vàng